Widok budynku od frontu
NIKT NIE JEST TAK SŁABY ABY NIE MOGŁ POMÓC DRUGIEMU

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bierutowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleśnickiego, należy do grupy najstarszych tego typu placówek na Dolnym Śląsku.

Otwarta dnia 28 maja 1946 r. ma swój przyczynek do historycznego rozdziału opieki całkowitej nad dzieckiem w Polsce. Placówka była domem dla ok. 1000 wychowanków. Jego historia zaczęła się od momentu przywiezienia samochodem wojskowym 4 braci Kozińskich wieku od lat 3 do 12.

widok budynku

Dzieci przebywały w obecnym budynku Urzędu Miasta i Gminy Bierutów, ale ciągle wzrastająca liczba wychowanków wymusiła przeniesienie Domu Dziecka , w czerwcu 1948 r. do budynku w którym obecnie się znajdujemy.

Od roku 1948 do lutego 2005 r. placówka istniała pod nazwą Dom Dziecka w Bierutowie.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXIV/165/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. Dom Dziecka w Bierutowie został przekształcony w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Bierutowie.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bierutowie powstało z przekształcenia - za zgodą Rady Powiatu (Uchwała Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXVI/246/2014 z dnia 21 maja 2014 r.) - z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zapewnia obsługę trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, Placówka nr 2 typu specjalistyczno-terapeutycznego ukierunkowanych na pomoc dzieciom starszym i młodzieży, która wykazuje zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, zachowania depresyjne, problemy szkolne, problemy wieku dorastania (niemożność porozumienia się z rówieśnikami, rodzicami, rodzeństwem, dorosłymi) w tym takim, które dokonywały prób samobójczych, a także małoletnim dziewczętom w ciąży i małoletnim matkom, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów oraz dwóch Placówek Nr 1 i 3 typu socjalizacyjnego czasowo lub trwale pozbawionej opieki.